Samtal med Peter Waldenström – Full Version – OOO Yoga Mat – PW10001

Det här är den fulla versionen där vi pratar om…


Samtal med Karin Redberg – Full Version – OOO Yoga Mat – KR10001

Vi samtalar med Karin Redberg - Kund på flera OOO…


Samtal med Marita Matikainen – Full Version – OOO Yoga Mat – MM10001

Vi samtalar med Marita Matikainen - Första kunden på en…