Kenneth Andersson – Hall OOOf Fame

Kenneth är den person som hela tiden givit stöd och…